... na początek kilka faktów:

23 marca 2004 roku przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni powstał nowy Klub Turystyki Kolarskiej PTTK im. Eugeniusza Jeziorowskiego. W zebraniu założycielskim wzięły udział 24 osoby, ale akces wstąpienia do Klubu zgłosiło 27 osób.

Nowy Klub powstał na bazie członków:

  • Klubu Turystyki Kolarskiego przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni.
  • Klubu działającego przy Oddziale Morskim „KRĘCINOGI”
  • Sekcji Kolarskiej „PASAT 82” przy Wielodyscyplinowym Klubie Turystycznym „KOLEJARZ”.

Jednogłośnie przyjęto Regulamin Klubu i przeprowadzono wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zarząd Oddziału PTTK Marynarki Wojennej przyjął Klub do swojej ewidencji, zatwierdził regulamin, nazwę i przyznał Zarządowi KTKol. uprawnienia Komisji Turystyki Kolarskiej Oddziału PTTK MW. Jesienią, 23 października w Koleczkowie (k. Gdyni), odbyło się zebranie klubowe kończące sezon turystyczny. Na zebraniu tym, po burzliwej dyskusji i głosowaniu, wybrano skróconą nazwę Klubu „ NA FALI” oraz wstępną wersję logo.