Prezes Klubu -                            Jerzy Formella                                            kom: 507068060

V-ce Prezes                                Jerzy Drela                                                 kom: 661 092 552

V-ce Prezes                                Janusz Wojewski                                         kom: 501 342 804

Skarbnik, Sekretarz ds. kadr        Anna Formella                                            kom: 503 876 099

Sekretarz                                   Edward Wegner                                          kom: 883 416 101

Członek Zarządu                          Izabela Formella

Członek Zarządu Weryfikator KOT  Tomasz Gzik                                             kom: 504 976 220