Prezes Klubu -                            Jerzy Formella                                            kom: 507068060

Sekretarz                                     Tomasz Gzik                                                 kom: 504976220

V-ce Prezes                                  Edward Wegner

Skarbnik                                      Anna Formella

Członek Zarządu                          Izabela Formella

Członek Zarządu                          Joanna Adamczak

Członek Zarządu                          Jerzy Drela


Weryfikacja odznak KOT            Tomasz Gzik